TYÖTERVEYSLAITOS

Kuntakyselyt hanskassa

Työterveyslaitos kartoittaa suomalaisten kuntatyöntekijöiden hyvinvointia laajan tutkimusprojektin avulla. Kunta10-hankkeeseen sisältyy muun muassa joka toinen vuosi tehtävä kyselytutkimus.

JP Postitus hoitaa seurantatutkimuksen lomakkeisiin liittyvät prosessit: personoinnit, tulostuksen ja postituksen sekä palautteen käsittelyn. Tutkittavia kuntia on kymmenen, joten lomakemäärät liikkuvat kymmenissä tuhansissa.

– Me toimitamme JP Postitukselle osoiterekisterin, he hallitsevat kyselyprosessin muut vaiheet, Työterveyslaitoksen kehitysjohtaja Anne Linna tiivistää työnjakoa.

YKSILÖINTIÄ VIIMEISEN PÄÄLLE

Kyselyiden personointi on erittäin tärkeää, jotta tutkimusryhmä pysyy ajan tasalla vastausten määrästä ja jotta muistutuskirjeet lähtevät oikeille henkilöille.

– Tarkka personointi on hyvin tärkeää vastausten käsittelyn ja luotettavuuden kannalta. JP Postitus pystyy tarjoamaan haluamaamme palvelua, Linna toteaa.

PELKKÄÄ PAPERIA?

Paperinen kyselylomake on edelleen varteenotettava vaihtoehto sähköisen rinnalla.

– Kohderyhmässä on paljon työntekijöitä, jotka eivät työssään käytä sähköpostia. Heille paperilomake on ensisijainen vaihtoehto, Linna luonnehtii.

TUTTU JA LUOTETTAVA KUMPPANI

Työterveyslaitoksen ja JP Postituksen välinen yhteistyö ja toimintatavat ovat hioutuneet varsin sujuviksi.

– He tietävät vaatimustasomme ja tuntevat prosessimme kaikkine vaiheineen, Linna sanoo.

Anne Linna kertookin suositelleensa JP Postitusta muille tutkimuslaitoksille ja yliopistoille.

– Heidän toimintansa on laadukasta, varmaa ja tarkkaa, mikä onkin tutkimuksen aineiston keruuvaiheessa olennaisen tärkeää, Linna tiivistää JP Postituksen vahvuuksia.