JP Postitus – Nenäpäivän virallinen postittaja


Nenäpäivä-säätiö järjestää vuosittain Nenäpäivä-kampanjan.
Nenäpäivä hankkii varoja maailman lasten auttamiseksi. Nenäpäivä-kampanjan aikana materiaalipostituksilla haastetaan mukaan lukuisat koulut, päiväkodit, yritykset ja liitot ympäri Suomen.

Yhteistyötä jo vuodesta 2014

Nenäpäivä ja JP Postitus ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo kahden Nenäpäivä-kampanjan ajan. JP Postitus on hoitanut ansiokkaasti Nenäpäivän kampanjamateriaalien painotyöt, pakkaukset ja postitukset. JP Postitus on vastannut Nenäpäivän verkkokaupan toimituksista ja myös Nenäpäivän lipaskeräyksen organisoimisessa JP Postitus on ollut tärkeä yhteistyökumppani: JP Postitus huolehtii asianmukaisesti Nenäpäivä-keräyslippaiden toimituksesta, palautuksista ja varastoinnista. Syksyllä 2015 JP Postitus vastasi lisäksi Nenäarpajaisten arpojen toimituksista arpamyyjille ansiokkaasti.

Luotettava postituskumppani!

“Olemme olleet todella tyytyväisiä JP Postituksen tekemään työhön. Nenäpäivä-kampanjan onnistumisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että Nenäpäivä-kampanjan materiaalit toimituksineen löytävät perille ajallaan.

JP Postitus on tukenut maailman lasten hyväksi järjestettävää kampanjaa venyen tiukkoihinkin toimitusaikatauluihin ja hoitanut koko yhteistyön erinomaisesti. On ilo työskennellä JP Postituksen kanssa! Voimme lämmöllä suositella heitä.”
Tea Saloranta, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Nenäpäivä-säätiö